Akademia H2  to program edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów, osób zainteresowanych technologiami wodorowymi, które chcą związać z nimi swoją zawodową przyszłość.

Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy!

więcej

O PROJEKCIE

Celem programu jest wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, a osobami zainteresowanymi wskazaną tematyką, rozpoczynającymi pracę w branży.

Akademia obejmować będzie cykl wykładów/warsztatów/spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Organizowane w różnych miejscach w Polsce wykłady pomogą nie tylko pogłębić wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim pozwolą na własne oczy i na własnej skórze zobaczyć i przekonać się, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych aspektach przemysłu.

Miejsce realizacji Akademii

Siedziby spółek z sektora aktywnie wspierającego rozwój gospodarki wodorowej (zlokalizowane na terenie Polski) oraz uczelnie wyższe.

Termin realizacji Akademii

marzec - czerwiec 2023

Liczba miejsc

30 osób
Dla najlepszych absolwentów Akademii H2 przygotowaliśmy płatne staże!

UCZESTNICY

Kogo szukamy?

Interesujesz się wodorem?

Jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższych?

Twoja średnia ocen wynosi min. 4,0?

Świetnie! Najprawdopodobniej Ciebie szukamy!

Rekrutacja do Akademii składa się z dwóch etapów

Wystarczy, że spełnisz następujące wymogi formalne...

 • masz status studenta trzeciego, czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich, status studenta trzeciego roku studiów licencjackich, status studenta trzeciego roku lub siódmego semestru studiów inżynierskich, status studenta magisterskich studiów uzupełniających lub status absolwenta uczelni wyższych do roku od zakończenia studiów
 • w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie ukończyłeś dwudziestego siódmego (27) roku życia
 • legitymujesz się średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,0

...oraz wypełnisz formularz zgłoszeniowy :)

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 1 do Regulaminu).
 • opis rozwiązania mini projektu wodorowego - temat do wyboru:
  • Twój pomysł na technologię wytwarzania wodoru o jak najniższej emisji dwutlenku węgla
  • Twoja wizja innowacyjnego wykorzystania wodoru w gospodarce
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

Rozmowa rekrutacyjna

Osoby zakwalifikowane do etapu rozmów rekrutacyjnych będą mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy merytorycznej w tematyce wodorowej, umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz motywacji.

Zgłoś się już dziś!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Termin składania aplikacji – do 22.01.2023 r.
 • Termin zakończenia rekrutacji - do 24.02.2023 r.

HARMONOGRAM AKADEMII

 1. 18-19.03 2023 - sesja wykładów na Politechnice Warszawskiej
 2. 01-02.04.2023 – sesja wykładów w siedzibie PKN ORLEN w Płocku
 3. 15-16.04.2023 - sesja wykładów na Politechnice Łódzkiej
 4. 28-29.04.2023 – sesja wykładów w siedzibie Toyota w Wałbrzychu
 5. 12-13.05.2023 – sesja wykładów w siedzibie PESA w Bydgoszczy
 6. 27-28.05.2023 - sesja wykładów w KEZO Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie oraz wykłady uzupełniające
 7. 10.06.2023 – uroczyste podsumowanie Akademii w siedzibie PKN ORLEN w Warszawie

STAŻE

Na pierwszym wykładzie szkoleniowym zostanie przedstawiony temat projektu do samodzielnej realizacji, który następnie w trybie konkursowym przez Komisję na podstawie ustalonych obiektywnych kryteriów wyłoni Kandydatów na staż.

Termin rozpoczęcie płatnych staży: lipiec – październik 2023

Oferty stażowe:

PKN ORLEN S.A.
PESA Bydgoszcz S.A.
Toyota Central
Europe Sp. z o. o.

PARTNERZY

ORGANIZATOR

KOORDYNATOR

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

FAQ

Akademia H2 to program edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów, osób zainteresowanych technologiami wodorowymi, które chcą związać z nimi swoją zawodową przyszłość.

Akademia H2 składa się z części wykładowej, która obejmuje cykl wykładów teoretycznych oraz wizyty studyjne, warsztaty, spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Wykłady są organizowane w różnych miejscach w Polsce w formule weekendowej.
Po zakończeniu części wykładowej, najlepsi absolwenci Akademii H2 mogą ubiegać się o płatny staż. Lista podmiotów przyjmujących na staże znajduje się na stronie www.akademiah2.pl.

Wykłady będą odbywały się od marca do czerwca 2023 r. w trybie stacjonarnym na uczelniach i zakładach/ośrodkach PKN ORLEN oraz Partnerów Akademii H2. Dokładny harmonogram znajduje się na www.akademiah2.pl .

Uczestnicy Akademii H2 zobowiązani są do udziału w minimum 80% zajęć Akademii. W przypadku nie spełnienia tego warunku każda nieobecność wynikająca z przyczyn losowych będzie każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na jej podstawie podejmie decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu nieobecności.

Należy uczestniczyć w minimum 80% zajęć Akademii oraz wykonać Projekt przedstawiony na wykładach Akademii.

Podczas Akademii samodzielnie trzeba będzie wykonać dwa projekty.
Na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć opis mini projektu wodorowego na wybrany temat, który znajduje się na stronie www.akademiah2.pl. Formuła projektu dowolna. Dopuszczalny format pliku – doc(x), odt, pdf, jpg jpeg, png, zip o wadze max. 5MB.
Na etapie części wykładowej na jednym z pierwszych zajęć zostanie przedstawiony do realizacji drugi projekt wraz z wytycznymi, kryteriami oceny, terminem oraz sposobem jego złożenia. Wykonanie tego projektu jest jednym z wymogów ukończenia Akademii, uzyskania Certyfikatu oraz jest podstawą do ubiegania się o staż.

Na jednym z pierwszych wykładów, zostanie przedstawiony temat projektu do samodzielnej realizacji. Na ich podstawie Komisja wyłoni kandydatów na Staż (zgodnie z uprzednio ustalonymi kryteriami przedstawionymi wraz z tematem projektu). Wyłonione osoby po zakończeniu Akademii będą miały możliwość odbycia, co najmniej dwumiesięcznego płatnego Stażu w PKN ORLEN lub u jednego z Partnerów. Oferta stażowa znajduje się na stronie internetowej Akademii www.akademiah2.pl.

Staż nie jest obowiązkowy, jednak stwarza możliwość zdobycia doświadczenia poprzez odbycie płatnej praktyki w podmiotach z sektora aktywnie wspierającego rozwój gospodarki wodorowej.

Należy wypełnić załączony na stronie Akademii H2 www.akademiah2.pl formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć CV, list motywacyjny, zaświadczenie z uczelni (Wzór – Załącznik nr1 do Regulaminu) oraz opis rozwiązania mini projektu wodorowego.

Kandydaci do Programu powinni spełnić łącznie poniższe wymogi formalne: • Status studenta trzeciego, czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub status studenta trzeciego roku studiów licencjackich lub status studenta trzeciego roku lub siódmego semestru studiów inżynierskich lub status magisterskich studiów uzupełniających lub status absolwenta uczelni wyższych do roku od zakończenia studiów;

 • Studenci i absolwenci w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie mają ukończonego dwudziestego siódmego (27) roku życia;

 • Studenci legitymują się średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów na poziomie nie niższym niż 4,0, a absolwenci legitymują się średnią ocen z dyplomu na poziomie nie niższym niż 4,0;

Rekrutacja przebiega dwuetapowo.
Na pierwszym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć wskazane w nim dokumenty.
Do drugiego etapu rozmów rekrutacyjnych dostaje się maks. 100 najlepiej ocenionych aplikacji. Kryteria oceny zamieszczone są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Akademii www.akademiah2.pl. Na podstawie prowadzonych rozmów rekrutacyjnych Komisja ds. Rekrutacji wyłoni maks. 30 osób, które wezmą udział w Akademii.

Udział w Akademii H2 jest całkowicie bezpłatny. Dojazd i nocleg w miejscu odbycia wykładów Uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.