Archiwum Edycja 2022

Akademia H2  to program edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów, osób zainteresowanych technologiami wodorowymi, które chcą związać z nimi swoją zawodową przyszłość.

więcej

O PROJEKCIE - EDYCJA 2022

Celem programu jest wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, a osobami zainteresowanymi wskazaną tematyką, rozpoczynającymi pracę w branży.

Akademia obejmować będzie cykl wykładów/warsztatów/spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Organizowane w różnych miejscach w Polsce wykłady pomogą nie tylko pogłębić wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim pozwolą na własne oczy i na własnej skórze zobaczyć i przekonać się, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych aspektach przemysłu.

Miejsce realizacji Akademii

Siedziby spółek z sektora aktywnie wspierającego rozwój gospodarki wodorowej (zlokalizowane na terenie Polski) oraz uczelnie wyższe.

Termin realizacji Akademii

marzec - czerwiec 2023

Liczba miejsc

30 osób
Dla najlepszych absolwentów Akademii H2 przygotowaliśmy płatne staże!

Aktualności

Finał I edycji Akademii H2
26 czerwca 2023 uroczyście zakończyliśmy I edycję Akademii Wodorowej. Dla wszystkich zaangażowanych był to czas wytężonej pracy. Przez 3 miesiące uczestnicy brali udział w wykładach, warsztatach, laboratoriach i wizytach studyjnych prowadzonych przez 63 wykładowców i ekspertów, organizowanych w trakcie 7 zjazdów w 8 różnych miastach w Polsce.
Akademia H2 ogarnęła całą Polskę
Nasza wspólna edukacyjna przygoda w ramach I edycji Akademii H2 dobiega końca. Akademia swoim zasięgiem ogarnęła całą Polskę - zajęcia były prowadzone w 8 miastach przez 63 najlepszych wykładowców i ekspertów, na uczelniach i w zakładach przemysłowych najbardziej zaangażowanych w rozwój technologii wodorowych. W weekend 3-4 czerwca 2023 na Politechnice Gdańskiej odbył się ostatni z zaplanowanych zjazdów.
KEZO w centrum zainteresowania Akademii H2
W miniony weekend 27-28 maja słuchacze Akademii Wodorowej mieli możliwość zwiedzić znajdujące się w Jabłonnie pod Warszawą Centrum Badawcze PAN KEZO - jeden z najnowocześniejszych w Europie zespołów laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej.
Następny przystanek - PESA Bydgoszcz
W dniach 12-13 maja odbyły się kolejne wykłady zaplanowane w ramach Akademii H2. Tym razem uczestników gościła w swojej siedzibie firma PESA Bydgoszcz. Słuchacze Akademii mieli okazję odkryć wodór w kolejnej odsłonie – poznając technologie pozwalające na jego zastosowanie w przemyśle ciężkim.
Zawrotne tempo Akademii Wodorowej
Akademia H2 nie zwalnia tempa, wręcz przeciwnie: dopiero się rozpędza. W dniach 21-22 kwietnia współpracująca w ramach Akademii Wodorowej z ORLEN marka Toyota, zaprosiła do siebie uczestników programu. W siedzibie firmy przedstawiono m.in. na czym polega postrzeganie i zastosowanie w produkcji przemysłowej filozofii Keizen, czyli japońskiej praktyki i sztuki zarządzania.
Kolejna dawka merytorycznej wiedzy
W dniach 15-16 kwietnia 2023 spotkaliśmy się z uczestnikami Akademii Wodorowej ORLEN na Politechnice Łódzkiej. Podczas wykładów uczestnicy programu mogli zapoznać się z tematami takimi jak analiza cyklu życia technologii wodorowych, synteza i magazynowanie wodoru, organiczne ogniwa fotowoltaiczne, biologiczne wytwarzanie wodoru czy grafenowe ogniwa wodorowe.
Akademia H2 w Grupie ORLEN od teorii do praktyki
W pierwszy weekend kwietnia Akademia H2 gościła w Płocku i we Włocławku. Grupa ORLEN - gospodarz tego zjazdu - zgodnie z ideą programu, przedstawiła jej słuchaczom jak w praktyce wygląda produkcja wodoru. Nie zabrakło również merytorycznych wykładów, które stanowiły podstawę do zrozumienia przedstawianych procesów technologicznych.
Pierwsze wykłady już za nami
W dniach 18-19 marca odbyły się pierwsze wykłady w ramach Akademii H2. Uczestników gościła Politechnika Warszawska. Wykładowcy wprowadzili grupę 30 studentów w świat technologii wodorowych.
Akademia H2 wystartowała
17 marca odbyła się inauguracja Akademii H2. W uroczystości uczestniczył Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN. W spotkaniu udział wziął także Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
Inauguracja Akademii H2 coraz bliżej
Wyłoniliśmy trzydziestu najlepszych Uczestników, którzy wezmą udział w I edycji Akademii H2! Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w rekrutacji. Z inauguracją i pierwszymi wykładami startujemy już 17 marca!

Galeria

Video

UCZESTNICY

Interesujesz się wodorem?

Jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższych?

Twoja średnia ocen wynosi min. 4,0?

Świetnie! Najprawdopodobniej Ciebie szukamy!

Rekrutacja do Akademii składa się z dwóch etapów

Wystarczy, że spełnisz następujące wymogi formalne...

 • masz status studenta trzeciego, czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich, status studenta trzeciego roku studiów licencjackich, status studenta trzeciego roku lub siódmego semestru studiów inżynierskich, status studenta magisterskich studiów uzupełniających lub status absolwenta uczelni wyższych do roku od zakończenia studiów
 • w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie ukończyłeś dwudziestego siódmego (27) roku życia
 • legitymujesz się średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,0

...oraz wypełnisz formularz zgłoszeniowy :)

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 1 do Regulaminu).
 • opis rozwiązania mini projektu wodorowego - temat do wyboru:
  • Twój pomysł na technologię wytwarzania wodoru o jak najniższej emisji dwutlenku węgla
  • Twoja wizja innowacyjnego wykorzystania wodoru w gospodarce
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

Rozmowa rekrutacyjna

Osoby zakwalifikowane do etapu rozmów rekrutacyjnych będą mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy merytorycznej w tematyce wodorowej, umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz motywacji.

Zgłoś się już dziś!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Termin składania aplikacji – do 22.01.2023 r.
 • Termin zakończenia rekrutacji - do 24.02.2023 r.

HARMONOGRAM AKADEMII

 1. 17.03.2023 – inauguracja Akademii w siedzibie PKN ORLEN na ul. Bielańskiej 12 Warszawa
 2. 18-19.03 2023 - sesja wykładów na Politechnice Warszawskiej
 3. 01-02.04.2023 – sesja wykładów w siedzibie PKN ORLEN w Płocku oraz Anwil Grupa ORLEN we Włocławku
 4. 15-16.04.2023 - sesja wykładów na Politechnice Łódzkiej
 5. 21-22.04.2023 – sesja wykładów w siedzibie Toyota w Wałbrzychu/w Warszawie
 6. 12-13.05.2023 – sesja wykładów w siedzibie PESA w Bydgoszczy
 7. 27-28.05.2023 - sesja wykładów w KEZO w Jabłonnie
 8. 03-04.06.2023 – sesja wykładów na Politechnice Gdańskiej
 9. 26.06.2023 – uroczyste zakończenie Akademii H2

STAŻE

Na pierwszym wykładzie szkoleniowym zostanie przedstawiony temat projektu do samodzielnej realizacji, który następnie w trybie konkursowym przez Komisję na podstawie ustalonych obiektywnych kryteriów wyłoni Kandydatów na staż.

Termin rozpoczęcie płatnych staży: lipiec – październik 2024

Oferty stażowe:

PKN ORLEN S.A.
PESA Bydgoszcz S.A.
Toyota Central
Europe Sp. z o. o.

PARTNERZY

ORGANIZATOR

KOORDYNATOR

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

FAQ

Akademia H2 to program edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów, osób zainteresowanych technologiami wodorowymi, które chcą związać z nimi swoją zawodową przyszłość.

Akademia H2 składa się z części wykładowej, która obejmuje cykl wykładów teoretycznych oraz wizyty studyjne, warsztaty, spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Wykłady są organizowane w różnych miejscach w Polsce w formule weekendowej.
Po zakończeniu części wykładowej, najlepsi absolwenci Akademii H2 mogą ubiegać się o płatny staż. Lista podmiotów przyjmujących na staże znajduje się na stronie www.akademiah2.pl.

Wykłady będą odbywały się od marca do czerwca 2023 r. w trybie stacjonarnym na uczelniach i zakładach/ośrodkach PKN ORLEN oraz Partnerów Akademii H2. Dokładny harmonogram znajduje się na www.akademiah2.pl .

Uczestnicy Akademii H2 zobowiązani są do udziału w minimum 80% zajęć Akademii. W przypadku nie spełnienia tego warunku każda nieobecność wynikająca z przyczyn losowych będzie każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na jej podstawie podejmie decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu nieobecności.

Należy uczestniczyć w minimum 80% zajęć Akademii oraz wykonać Projekt przedstawiony na wykładach Akademii.

Podczas Akademii samodzielnie trzeba będzie wykonać dwa projekty.
Na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć opis mini projektu wodorowego na wybrany temat, który znajduje się na stronie www.akademiah2.pl. Formuła projektu dowolna. Dopuszczalny format pliku – doc(x), odt, pdf, jpg jpeg, png, zip o wadze max. 5MB.
Na etapie części wykładowej na jednym z pierwszych zajęć zostanie przedstawiony do realizacji drugi projekt wraz z wytycznymi, kryteriami oceny, terminem oraz sposobem jego złożenia. Wykonanie tego projektu jest jednym z wymogów ukończenia Akademii, uzyskania Certyfikatu oraz jest podstawą do ubiegania się o staż.

Na jednym z pierwszych wykładów, zostanie przedstawiony temat projektu do samodzielnej realizacji. Na ich podstawie Komisja wyłoni kandydatów na Staż (zgodnie z uprzednio ustalonymi kryteriami przedstawionymi wraz z tematem projektu). Wyłonione osoby po zakończeniu Akademii będą miały możliwość odbycia, co najmniej dwumiesięcznego płatnego Stażu w PKN ORLEN lub u jednego z Partnerów. Oferta stażowa znajduje się na stronie internetowej Akademii www.akademiah2.pl.

Staż nie jest obowiązkowy, jednak stwarza możliwość zdobycia doświadczenia poprzez odbycie płatnej praktyki w podmiotach z sektora aktywnie wspierającego rozwój gospodarki wodorowej.

Należy wypełnić załączony na stronie Akademii H2 www.akademiah2.pl formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć CV, list motywacyjny, zaświadczenie z uczelni (Wzór – Załącznik nr1 do Regulaminu) oraz opis rozwiązania mini projektu wodorowego.

Kandydaci do Programu powinni spełnić łącznie poniższe wymogi formalne: • Status studenta trzeciego, czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub status studenta trzeciego roku studiów licencjackich lub status studenta trzeciego roku lub siódmego semestru studiów inżynierskich lub status magisterskich studiów uzupełniających lub status absolwenta uczelni wyższych do roku od zakończenia studiów;

 • Studenci i absolwenci w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie mają ukończonego dwudziestego siódmego (27) roku życia;

 • Studenci legitymują się średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów na poziomie nie niższym niż 4,0, a absolwenci legitymują się średnią ocen z dyplomu na poziomie nie niższym niż 4,0;

Rekrutacja przebiega dwuetapowo.
Na pierwszym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć wskazane w nim dokumenty.
Do drugiego etapu rozmów rekrutacyjnych dostaje się maks. 100 najlepiej ocenionych aplikacji. Kryteria oceny zamieszczone są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Akademii www.akademiah2.pl. Na podstawie prowadzonych rozmów rekrutacyjnych Komisja ds. Rekrutacji wyłoni maks. 30 osób, które wezmą udział w Akademii.

Udział w Akademii H2 jest całkowicie bezpłatny. Dojazd i nocleg w miejscu odbycia wykładów Uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.